Rekrutacja - Szkolenie online - Budowanie publiczności i sprzedawanie działań 29-30.08.2023 r

0%
 • Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Szkolenie Budowanie publiczności i sprzedawanie działań” 


  Rekrutacja:
  Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który dostępny będzie w dniach 24.07-3.08.2023 roku.

   W przypadku osób delegowanych przez pracodawcę po zakwalifikowaniu się na szkolenie konieczne będzie również przesłanie skanu podpisanego i wypełnionego OŚWIADCZENIA VAT na adres mpawlak@nck.pl. Oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres NCK.

  Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:
  - pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
  - NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
  - dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety).

 • 1. Regulamin szkoleń Kadra Kultury *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą:
   1. w celu realizacji szkolenia (m.in. rekrutacji na szkolenie, wyłonienia osób zakwalifikowanych do udziału – tj. Uczestników, przeprowadzenia szkolenia i przekazania ewentualnych zaświadczeń o udziale w szkoleniu) i umożliwienia udziału w Szkoleniu Uczestnikowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  1. W celu umożliwienia subskrypcji newslettera NCK/informowania o kolejnych szkoleniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane na podstawie:
   1. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzane będą przez cały okres realizacji Szkolenia po ich zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
   2. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
  2. Dane osobowe osób nie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji.
  3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. W przypadkach określonych w przepisach RODO, Uczestnikowi którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. W sprawach spornych Uczestnikowi którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu realizowanym w ramach programu Kadra Kultury.
 • 2. Dane kontaktowe

 • 3. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 4. Dane kontaktowe - województwo *

 • 5. Adres korespondencyjny

  Prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, na który prześlemy zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz paragon lub fakturę.
 • 6. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w szkoleniu? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...